1. Αρχιτεκτονικές προγραμματισμούCertificationBus για τις εξετάσεις πιστοποίησης A +

Από τον Glen E. Clarke, τον Edward Tetz, τον Timothy Warner

Μέρος της συσκευής All-In-One Πιστοποίηση A + για το Cheat Sheet

Ένας άλλος όρος για τις υποδοχές επέκτασης στη μητρική πλακέτα ενός υπολογιστή είναι οι υποδοχές των λεωφορείων. Ορισμένες διαφορετικές αρχιτεκτονικές διαύλων έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Για την εξέταση A +, πρέπει να είστε σε θέση να προσδιορίσετε τις διαφορές μεταξύ καθεμιάς από αυτές τις αρχιτεκτονικές διαύλων και να μάθετε ποιες είναι πιο δημοφιλείς σήμερα.

  1. ΠρογραμματισμόςCertificationA + Πιστοποίηση Όλα σε Ένα για τα Dummies Cheat Sheet